Komisioni marrëdhënieve me publikun

Artion Beqiraj / Kryetar
Edi Shiroka / Anetar
Albana Gojani / Anetar
Denisa Luarasi/Anetar
Dorian Hatibi /Anetar
Ilva Gjuzi /Anetar
Entela Filo / Anëtar
Helidon Xhixha / Anëtar

Komisioni Projekteve Mbarështetërore

Arben DUSHI / Kryetar
Virgil Nini / Anetar
Neritan Myderrizi / Anëtar
Rudin Domi/ Anetar
Sokol Kallogjeri/Anëtar
Vegim Hoti /Anetar
Viola Petani /Anetar
Ariana Isaku / Anëtar
Faton Daci / Anëtar