Më datë 30/09/2021 Rotary Club Durrës në drejtimin e z. Adil Beqiraj President i RCD për vitin 2021-2022, organizoi eventin e muajit që koinçidoi me 20 vjetorin e krijimit të klubit.
Eventi u shoqërua me anëtarësimin në RCD të z. Arben Ndreka themelues i kompanisë Lufra shpk.
Kënaqësi po ashtu ishte pjesëmarrja në event e znj. Danielle Mullen nga RC La Conner, Distrikti 5050.
Një mbrëmje e vecantë që inspiron për më shumë Rotarianët dhe Klubin.

RCD