Krenar dhe falenderues sot për kontributin  që anëtaret zonja Rotariane si dhe bashkëshortet e anëtarëve Rotarian ofruan në mbështetje të aktivitetit të Qendrës Pro Pak- Down Syndrome Albania, ku fondet e mbledhura shkojnë për shërbime terapeutike të fëmijëve në nevojë 🙏
Rotary Club Durrës