RCD organizoi shperndarjen e ndihmave te ndryshme te ardhura nga Rotary Club Gulpen-Vals Netherland per komunitetin e banoreve prane Njesise Administrative nr. 6 ne Bashkine Durres ?
Falenderojme Clubin mik Gulpen-Vals Netherland ? per disponibilitetin dhe çojme perpara frymen e Rotary ? per ofrimin e mbeshtetjes ne komunitet.
Rotary Club Durres