Anetaret e Komisioneve

Komisioni I Fondacionit Rotary

Vasil Martopullo / Kryetar
Ilir Verdha / Anetar
Sokol Kallogjeri / Anetar

Komisioni anëtarësisë dhe zgjerimit

Arben Babameto / Kryetar
Luan Toro / Anetar
Jonadri Prodani / Anetar
Astrit Duci / Anëtar