Me ftesën e klubit Rotarian të Barit në Mal të Zi, përfaqësues të RCD morën pjesë në darkën e klubit mikpritës. Shkëmbimet midis Rotary na bashkojnë
RCD